Dataopsamling

Dataopsamling

Bruger_4.JPG

Læs mere om programmet i brugervejledningen, der findes i menuen DOWNLOAD.

SteViSens62 opsamler måledata fra hver af de 6 akser 5.000 gange i sekundet.
Disse data lagres i den interne hukommelse for senere udlæsning til USB nøglen.

Når USB nøglen indsættes, stoppes dataopsamling og visningen i lysdioderne midlertidigt, og data fra de sidste 10-50 sekunder lagres på nøglen. Denne fase indikeres ved at den øverste røde lysdiode i venstre kanal lyser konstant.

Når skrivningen til USB er færdig slukkes den røde lysdiode og dataopsamling samt visning i lysdioderne genoptages.
Ønskes yderligere dataopsamling, tages nøglen ud og indsættes igen.

Første datalagring gemmes i folder ”1” på USB nøglen, den næste i folder ”2”, osv.

Max. antal af foldere er 99, men man bør slette data efter hver gang apparatet har været i brug, for at undgå at blande målinger fra forskellige biler.

PC program til analyse af data
Programmet byder på et utal af muligheder for at analysere de opsamlede data.
Data fra de to sensorer kan vises samlet i et billede eller for hver sensor.

Der kan zoomes ind og ud, der kan slukkes og tændes for de enkelte akser. For hver sensor kan værdierne fra de tre akser summeres og vises som et samlet resulat,
på samme måde som de vises på lysdioderne under testen.
 
Der kan indsættes filtre der fjerner uønskede høje frekvenser, og der kan vises en spectral fordeling frekvenserne i målingen.
 
Alt sammen for bedre at kunne finde årsagen til vibrationen.